RODZINNA PASJA TWORZENIA

Jesteśmy polską, rodziną firmą handlową o ugruntowanej pozycji na rynku. Od początku działalności, w roku 2003,  pełnimy istotną rolę w spełnianiu potrzeb naszych klientów. Ambitny i zmotywowany zespół który tworzymy, stawia sobie za cel ciągłe rozszerzanie palety produktów i odkrywanie nowych rynków zbytu. Pracujemy z firmami w wielu krajach i prawie na wszystkich kontynentach świata. Obszarami  w których nasza aktywność jest największa to: bioenergia oraz produkty paszowe. Zajmujemy się produkcją, pozyskiwaniem, sprzedażą agrobiomasy i biomasy na cele energetyczne, ciepłownicze oraz na potrzeby zakładów przemysłu celulozowo – papierniczego, wytwórców płyt wiórowych i pilśniowych. Jesteśmy strategicznym dostawcą agrobiomasy i biomasy na potrzeby zakładów energetycznych i ciepłowniczych w północno – zachodniej Polsce. Od 2013 roku działamy z powodzeniem na rynku pasz.

Wszystkim swoim klientom zapewniamy rzetelność i profesjonalizm w zakresie oferowanych wyrobów i usług poprzez proces ciągłego doskonalenia w obszarach jakości, elastyczności, szybkości oraz optymalizacji kosztów dostarczania  wyrobów najbardziej efektywnych energetycznie. Dzięki doświadczeniu zawodowemu i osobistej inicjatywie poszczególnych pracowników założone cele firmy są realizowane zgodnie z planem.

Posiadamy w północno – zachodniej Polsce 2 utwardzone, ogrodzone i monitorowane przez 24 godz. na dobę place składowe o łącznej powierzchni 7,5 ha, wyposażone w elektroniczne wagi najazdowe, sprzęt załadowczy (ładowarki teleskopowe oraz wózki widłowe) umożliwiające dostarczanie towarów na czas w uzgodnione miejsca. We wrześniu 2016 roku oddaliśmy do użytku w miejscowości Przelewice (zachodniopomorskie) profesjonalny magazyn na dodatki do pasz dzięki któremu staliśmy się bardziej konkurencyjną firmą na rynku.

Współpracujemy z 132 firmami transportowymi z terenu całej Polski i Europy. Naszymi dostawcami w zakresie biomasy są 24 duże i średnie tartaki, 12 wytwórców galanterii ogrodowej, 4 zakłady przemysłu meblarskiego, 10 wytwórców biomasy, w tym również plantatorzy roślin energetycznych. Współdziałamy także z Dyrekcjami Regionalnymi Lasów Państwowych. W zakresie dodatków do pasz współpracujemy tylko i wyłączenia ze sprawdzonymi firmami o międzynarodowej skali działania.