SPÓŁKI W GRUPIE STABOS

Grupa Stabos poprzez swoje firmy zależne oferuje jeszcze bardziej bliższe relacje z naszymi kontrahentami. Aby być bardziej konkurencyjną firmą i móc działać jeszcze szybciej na rynku potrzebujecie Państwo partnera, który rozumie wyzwania zmieniającego się świata.

SBS Cargo Sp. z o.o.

Firma SBS Cargo Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie odpowiada za zakup oraz logistykę towarów związanych z produktami dla sektora energetycznego oraz drzewnego.

Senczyszyn Rent Sp. J.

Firma Senczyszyn Rent Sp. J. z siedzibą w Szczecinie odpowiada za nadzór oraz utrzymanie nieruchomości w grupie.

 

sbs-cargo

 

senczyszyn-rent