SEKTOR HANDLU SUROWCAMI

Handel surowcami odgrywa coraz większą rolę w naszej działalności oraz dzięki większej sile nabywczej w krajach rozwiniętych i rozwijających się. Jako wiarygodny partner oferujemy surowce klientom w kraju jak i za granicą. Szeroka wiedza na temat rynku paliw, węgla, nawozów mineralnych, paliw odnawialnych i logistyki, elastyczność oraz silna pozycja finansowa pozwala nam na terminowe dostawy, umożliwiające planowanie produkcji naszym odbiorcom.
Ciągły dostęp do nowych możliwości przewozowych jak i terminali przeładunkowych jest jedną z najważniejszych rzeczy w budowaniu tzw. łańcucha dostaw. Jako firma wyspecjalizowana w dostawach hurtowych surowców organizujemy logistykę statkami, barkami, koleją i samochodami. Ciągła współpraca z najlepszymi agencjami morskimi, spedycjami kolejowymi i samochodowymi owocuje zadowoleniem naszych klientów. Możemy zaoferować transport w różnych formach, z portu do portu, z portu do terminala, z terminala do elewatora, z elewatora do odbiorcy.

Węgiel drzewny:

Oferujemy węgiel drzewny z drzew liściastych pochodzenia europejskiego w kęsach 10-80 mm – nietraktowany chemicznie, niemalowany, nieimpregnowany. Węgiel nie jest chłodzony wodą po procesie karbonizacji.

Towar możemy zaoferować w neutralnych papierowych workach bez napisu lub z napisami wg życzenia klienta. Dostępne wielkości worków papierowych: 2,5 kg, 5 kg, 10 kg. Dla odbiorców przemysłowych (huty lub zakłady przeróbki do postaci węgla aktywowanego) towar oferujemy w workach big bags.