Kontakt

Stabos Sp. z o.o.
ul. Moniuszki 20
71-430 Szczecin, Polska
mail: info@stabos.pl
tel.: +48 91 812 11 46
tel.: +48 91 812 11 54
fax: +48 91 812 11 45

NIP: 852 240 41 43
REGON: 812649611

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie.
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego: KRS 0000183250
Kapitał Zakładowy: 50 000,00 PLN


Zarząd

Stanisław Senczyszyn

Prezes Zarządu

Bożena Senczyszyn

Prokurent

Łukasz Senczyszyn

Wiceprezes Zarządu

Jarosław Senczyszyn

Wiceprezes Zarządu

Administracja

Agnieszka Szczepaniak

Asystentka Zarządu
+48 91 886 22 18
+48 662 012 468
info@stabos.pl

Dział handlowy

Łukasz Senczyszyn

Dyrektor ds. Organizacji i Zarządzania
l.senczyszyn@stabos.pl
+48 91 886 22 05
+48 600 200 075

Jarosław Senczyszyn

Dyrektor ds. Eksportu i Importu
j.senczyszyn@stabos.pl
+48 91 886 22 06
+48 608 032 032

Dział rozliczeń

Mirosław Kopyś

Starszy Specjalista ds. Rozliczeń
m.kopys@stabos.pl
+48 91 886 22 14
+48 600 202 041

Anna Durka

Specjalista ds. Analiz Dostaw
a.durka@stabos.pl
+48 660 761 024

Dział logistyki

Łukasz Rudnik

Główny Logistyk
Specjalista ds. Handlu
l.rudnik@stabos.pl
+48 91 886 22 01
+48 662 012 410

Dział finansowo-kadrowy

Joanna Sokół

Główny Specjalista ds. Finansowo Kadrowych
j.sokol@stabos.pl
+48 91 886 22 17
+48 600 949 300